HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 1

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง)

23,500 ฿

ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพมีความสมดุลดีเยี่ยม สะดวก สบายในการใช้งาน ระดับเสียงรบกวนต่ำกว่าค่าที่ก่าหนดไว้

มีสินค้า

รายละเอียดสินค้า

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) เป็น เครื่องเป่าลม ชนิดใช้แบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพมีความสมดุลดีเยี่ยม สะดวก สบายในการใช้งาน ระดับเสียงรบกวนต่ำกว่าค่าที่ก่าหนดไว้ส่าหรับการท่างานในพื้นที่สาธารณะ ปุ่มสตาร์ทออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สตาร์ทติดได้ง่ายทุกครั้ง และมีระบบควบคุมอัตโนมัติ (Cruise Control) ที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานเป่าใบไม้หรือเศษวัสดุ และยังสามารถเลือกโหมดเร่งก่าลังสูง (Boost Power) ซึ่งจะท่าให้ท่านสามารถเพิ่มก่าลังลมได้เพิ่มขึ้น เมื่อต้องการ

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง)
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด
HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
ห่วงมือจับออกแบบให้ใช้งาน
ได้สะดวกสบายห่วงมือจับที่ออกแบบให้มีรูปร่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์เพื่อให้ควบคุมได้ง่ายและสบายยิ่งขึ้น
HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง)
ระบบควบคุมอัตโนมัติ(Cruise Control)
สามารถเลือกกำลังลมได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของท่าน
HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
บูสท์เร่งเครื่องได้ในเวลาจำกัด
เร่งกำลังเป่าลมสูงสุดได้ในระยะเวลาจำกัด โดยการเลือกโหมดบูสท์เครื่อง
HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
การออกแบบพัดลมมอเตอร์ที่ล้ำหน้า
สมรรถนะดีที่สุดในรุ่นของแบตเตอรี่ Pro เนื่องจากการออกแบบพัดลมของมอเตอร์ไฟฟ้าที่นำสมัย
HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
การออกแบบให้มีน้ำหนักเบา
น้้ำหนักเครื่องโดยรวมทั้งหมดมีค่าน้อย เนื่องจากมีชิ้นส่วนประกอบน้อยและใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับเครื่องที่ใช้น้ ามัน
HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
ออกแบบให้ท่าทางขณะใช้งานถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
ท่าทางขณะใช้งาน มีความสมดุลดีเยี่ยม ด้ามมือจับที่ให้ความสบาย และมีปุ่มกดควบคุมการทำงานได้ง่าย
HUSQVARNA เครื่องเป่าลม 536LiB
ทำงานเงียบ
เสียงรบกวนของแบตเตอรี่ของเรามีค่าได้ถึงเพียง 13 เดซิเบลเอ ซึ่งเบากว่าเครื่องจักรที่ใช้น้ำมัน จึงสร้างความแตกต่างอย่างมาก การลดระดับเสียงลง 3 เดซิเบลเอ จะช่วยลดระดับความดังเสียงได้ครึ่งหนึ่ง ท่านจึง
สามารถทำงานในพื้นที่สาธารณะได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง
ได้มีการพัฒนามอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่นใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์แปรงถ่านแบบมาตรฐานถึง 25% ซึ่งหมายถึง มอเตอร์ให้แรงบิดสูงสม่ าเสมอ 
แบตเตอรี่เดียวใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน 36 V ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้งานมืออาชีพ ที่ต้องการใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ได้ 13 ชนิด ซึ่งท าให้ท่านสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้รวดเร็วระหว่างเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าเครื่องเป่าลม เลื่อยยนต์ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ
การวางต่าแหน่งขณะใช้งานให้ท่างานได้อย่างสบาย
มีสายสะพายและช่องส าหรับใช้ขอเกี่ยวเครื่องจักร จึงทำให้การวางตำแหน่งในการทำงานมีความสะดวก คล่องตัว
บำรุงรักษาน้อย
ไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง มีชิ้นส่วนประกอบน้อยและระบบขับเคลื่อนควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้เสียเวลาซ่อมน้อยและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่ำ
พร้อมเสมอสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง
อุปกรณ์เสริมของแบตเตอรี่สามารถช่วยท่านทำงานให้เสร็จได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

แบตเตอรี
แรงดันแบตเตอรี่ 36 V
ชนิดแบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน (Li-On)
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (Free run) 13 นาที
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ด้วยโหมด savE (Free run) 21 นาที
ชนิดมอเตอร์ BLCD (ไม่มีแปรงถ่าน)
ลม
อัตราการไหลของลมในตัวเครื่อง 12.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที หรือ 452.03 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
อัตราการไหลของลมในท่อ 11.6 ลูกบาศก์เมตร/นาที หรือ 409.65 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
ความเร็วลม 48 เมตร/ นาที หรือ 107.37 ไมล์/ ชั่วโมง
ข้อมูลการส่งเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าที่ห่วงมือจับหน้า / หลัง 0 / 0.5 เมตร/วินาที²
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน 82 เดซิเบลเอ
ระดับกำลังเสียงที่รับประกัน (LWA) r level, guaranteed (LWA) 96 เดซิเบลเอ
ขนาดเครื่องจักร
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) 2.4 กิโลกรัม/ 5.29 ปอนด์
ข้อมูลการขนส่ง
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) 900 x 120 x 270 มม. / 35.43 x 4.72 x 10.63 นิ้ว

อุปกรณ์เสริม

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 2 967 24 18-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi80

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 2 967 24 19-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi150

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 2 967 24 19-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi110

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 5 966 77 59-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi520X

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดชั่วขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเข็มขัดรัดสะโพกกว้างทำให้ทำงานได้
อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานที่มีความสูงมากหรือ
น้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮุสวาน่าได้ทุกชนิด

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 5 966 77 60-01 แบตเตอรี่ รุ่น BLi940X

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานได้เป็นระยะเวลายาวนานและให้สมรรถนะสูงสุด โดยที่ท่านจะท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่หยุดชั่วขณะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ สายรัดและเข็มขัดรัดสะโพกกว้างท าให้ท างานได้
อย่างสบายแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งผู้ใช้งานที่มีความสูงมากหรือ
น้อย อะแดปเตอร์ของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ของฮุสวาน่าได้ทุกชนิด

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 7 966 73 06-01 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น QC 330

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 8 967 33 56-31 ที่ชาร์จแบตเตอรี่

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 7 966 73 05-01 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น QC120

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ของฮุสวาน่าใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งชาร์จได้เร็ว ดีเยี่ยม

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 10 585 37 18-01 กระเป๋าเก็บแบตเตอรี่

กระเป๋าสำหรับเก็บแบตเตอรี่ฮุสวาน่า รุ่น BLi (60/80/110/150) ที่มีความเป็นฉนวน กันน้ำและกันการสะเทือนเคลือบฉนวนกันความร้อนจึงช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานของแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะในสภาพอากาศเย็นจัดหรือร้อนจัด มีทั้งแบบร้อยกับสายเข็มขัดหรือแบบขอเกี่ยวจึงง่ายในการพกพาของผู้ดูแลตัดแต่งพุ่มไม้

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 11 585 42 87-01 กล่องเก็บแบตเตอรี่ รุ่น S

กล่องเก็บแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชาร์จ และอุปกรณ์สริมอื่นๆ ของฮุสวาน่า เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและเก็บ
รักษา ใช้ร่วมกับระบบชั้นจัดเก็บกล่องได้ (Systainer-Box-System)

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 12 537 27 57-05 สายสะพายแบบสมดุล 35 B

สายสะพายบ่าตามหลักการยศาสตร์ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับใช้งานกับเครื่องตัดหญ้า/เครื่องเป่าลมสะพายบ่าที่ใช้
แบตเตอรี่ซึ่งจะกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดระหว่างไหล่ อกและหลัง แผ่นรัดและแผ่นรองหลังกว้างช่วยลดการรับน้ำหนักบริเวณส่วนบนของร่างกาย มีแผ่นรัดสะโพกซึ่งมีที่ต่อสำหรับเคลื่อนที่ทำให้มีความคล่องตัวในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแผ่นหลังของผู้ใช้งานอีกด้วย

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 13 537 21 62-01 สายสะพายบ่าแนวทแยง

สายสะพายบ่าแบบทั่วไปสำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าขนาดเล็ก สามารถถอดสายออกได้ง่ายโดยใช้มือเพียงข้างเดียว

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 14 580 80 03-01 ขอเกี่ยวเลื่อยโซ่

ขอเกี่ยวเลื่อยโซ่นี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลต้นไม้ที่ใช้เลื่อยยนต์ T540XP ซึ่งจะเกี่ยวเข้ากับหูสายเข็มขัดหรือกับสายพยุงตัว
และล็อกยึดไว้ได้เนื่องจากมีที่หนีบที่ยึดแน่น

HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง) 15 587 83 40-01 แผ่นรัดสะโพกของสายสะพายหลังชุดแบตเตอรี่

แผ่นรัดสะโพกสำหรับสายสะพายแบตเตอรี่แบบแบ็คแพ็ค เพื่อความสะดวกและมีตำแหน่งท่าทางในการทำงานที่ผ่อนคลาย และช่วยลดแรงกดบนไหล่และแขนของท่าน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “HUSQVARNA เครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ 536LiB (เฉพาะตัวเครื่อง)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *