บาร์เลื่อย

แสดง 7 รายการ

 • Husqvarna บาร์เลื่อย 30 นิ้ว

  Husqvarna บาร์เลื่อย 30 นิ้ว

  3,300 ฿

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373


 • Husqvarna บาร์เลื่อย 28 นิ้ว

  Husqvarna บาร์เลื่อย 28 นิ้ว

  2,600 ฿

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373


 • Husqvarna บาร์เลื่อย 24 นิ้ว

  Husqvarna บาร์เลื่อย 24 นิ้ว

  2,100 ฿

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373


 • Husqvarna บาร์เลื่อย 20 นิ้ว

  Husqvarna บาร์เลื่อย 20 นิ้ว

  1,850 ฿

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373


 • Husqvarna บาร์เลื่อย 18 นิ้ว, 3/8, 1.5 มม.

  Husqvarna บาร์เลื่อย 18 นิ้ว, 3/8, 1.5 มม.

  1,750 ฿

  ด้วยความโค้งและความอ่อนของบาร์เลื่อย จึงทำให้ลดความเสี่ยงในการตัด ช่วยให้ควบคุม และตัดได้ง่ายยิ่งขึ้น

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373


 • Husqvarna บาร์เลื่อย 16 นิ้ว, 3/8, 1.3 มม.

  Husqvarna บาร์เลื่อย 16 นิ้ว, 3/8, 1.3 มม.

  1,500 ฿

  ด้วยความโค้งและความอ่อนของบาร์เลื่อย จึงทำให้ลดความเสี่ยงในการตัด ช่วยให้ควบคุม และตัดได้ง่ายยิ่งขึ้น

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373


 • Husqvarna บาร์เลื่อย 12 นิ้ว, 3/8, 1.3 มม.

  Husqvarna บาร์เลื่อย 12 นิ้ว, 3/8, 1.3 มม.

  1,100 ฿

  ด้วยความโค้งและความอ่อนของบาร์เลื่อย จึงทำให้ลดความเสี่ยงในการตัด ช่วยให้ควบคุม และตัดได้ง่ายยิ่งขึ้น

  *ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจะต้องดำเนินการขออนุญาติจากกรมป่าไม้ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7217373