Uncategorized

4 แนวทางการโฆษณาช่วง เดือนตุลาคม 2560 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ในช่วงเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) จึงได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ และได้แจ้งแนวทางการออกอากาศรายการทีวี โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาดังนี้   ช่วงวันที่ 1–12 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การปรับโทนสีและภาพที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานี : ให้ปรับระดับของสีลง 40% ลักษณะเนื้อหาการออกอากาศ : รายการของสถานีให้นำรายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการ ผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่ กสทช กำหนดโดยเคร่งครัดรวมถึงสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การโฆษณา : มีการโฆษณาได้ โดยให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้   ช่วงวันที่ 13–24 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงวันคล้ายวันสวรรคต และการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การปรับโทนสีและภาพที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานี : ให้ปรับระดับของสีลง 40% ลักษณะเนื้อหาการออกอากาศ : ให้ออกอากาศรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 […]