การใช้งานและการดูแลเครื่องตัดหญ้า

การใช้งานและการดูแลเครื่องตัดหญ้า

การใช้งานและการดูแลเครื่องตัดหญ้า

1. เติมน้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล 91 หรือ 95 เท่านั้น

2. เครื่องยนต์ 2 จังหวะต้องผสมน้ำมัน 2T ในอัตราส่วน 1 ต่อ น้ำมัน 25 ส่วน (1 ลิตร ต่อ 40 CC.)

3. แต่งกายให้รัดกุมโดยสวมเสื้อแขนยาว แว่นตา หมวก และรองเท้าบูธ

4. ตรวจสอบน็อตขันใบตัดก่อนสตาร์ทเครื่อง ถ้าพบว่าหลวมก็ให้ขันอัดให้แน่น

5. การใช้งานให้ระวังใบมีดตัดโดนของแข็งเช่น หิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ หรือต้นไม้ใหญ่ จะทำให้ใบมีดบิ่น หรือเฟืองชำรุดได้

6. หากจะหยุดพักเครื่องหลายวัน หลังการใช้งานควรถ่ายน้ำมันออกให้หมด และติดเครื่องจนดับเอง (เครื่องจะเดินโดยใช้น้ำมันที่ค้างในระบบให้หมด) เพราะการทิ้งน้ำมันขังไว้นานจะทำให้น้ำมัน 2T ติดค้างในคาบูเรเตอร์ และอาจจะเป็นปัญหาต่อการใช้งานในคราวต่อไป

7. ถ้าต้องการดับเครื่องยนต์ชั่วคราว ให้ดับโดยใช้สวิทช์ เท่านั้น ห้ามใช้วิธีถอดปลั๊กหัวเทียน เพราะจะทำให้ระบบไฟเสียหายได้

8. เครื่องยนต์จะระบายความร้อนด้วยพัดลม ฉะนั้นห้ามถอดฝาครอบด้านบนออกในเวลาใช้งาน เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด

9. อัดจารบีที่หัวใบตัดทุกๆ 20 ชม.

10. ควรเก็บเครื่องตัดหญ้าไว้ในที่ร่ม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่เป็นยาง

11. เครื่องดัดหญ้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ควรใช้งานอย่างทนุถนอมตามกำลัง เครื่องจะไม่ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร

การใช้งานและการดูแลเครื่องตัดหญ้า

ที่มา: http://www.industry.in.th