นโยบายการคืนสินค้า

TigerBay มีนโยบายคืนสินค้าภายใน 14 วัน

TigerBay ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ  โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงิน

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และไม่ได้ผ่านการใช้งาน
 • ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ค่าส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทฯ ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

สินค้ามีปัญหา

 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้หากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า เช่น รูปแบบไม่ถูกต้อง,สี,ไม่สามารถใช้งานได้หรือสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำงานได้
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด / เสียหายจากลูกค้า
 • ใบเสร็จรับเงิน / เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรืออีเมล,ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะต้องส่งคืนกลับมาพร้อมกับสินค้า
 • ต้องไม่มีการแกะตราสินค้าหรือป้ายราคา สินค้าต้องยังคงเดิมและจะต้องถูกส่งกลับมาพร้อมกับกล่องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดรวมถึงเอกสารการรับประกันและคู่มือ
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ผลิตกำหนดและจะต้องไม่อยู่ในสภาพสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้
 • สินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของโปรโมชั่น เช่น สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าที่สามาถแลกเปลี่ยนได้,การจัดซื้อสินค้า ฯลฯ ต้องส่งคืนพร้อมกับสินค้าหลัก
 • ค่าใช้จ่ายมาจากการขนส่งเพื่อคืนสินค้า การบรรจุหีบห่อ(การห่อ) แพคเกจพิเศษ การติดตั้ง และอัตราค่าบริการอื่นๆที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
 • หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
  • สินค้าสั่งซื้อพิเศษ / สั่งผลิต
  • สินค้าโปรโมชั่น / สินค้าราคาพิเศษ
  • สินค้าอยู่ในสภาพไม่ดี
  • ไม่มีกล่องต้นฉบับ
 • TigerBay จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่เกิดจากการไม่เหมาะกับรสนิยมและสไตล์ของลูกค้า
 • หากได้รับสินค้าที่เกิดจากตัวสินค้าหรือโดยการขนส่ง กรุณาบันทึกในใบรับสินค้า
 • ถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายภาพปัญหาและส่งรูปถ่ายพร้อมสำเนาใบเสร็จจากขนส่งพร้อมกับส่งกลับมาที่ TigerBay
 • สิ่งสำคัญ คือต้องแจ้งให้ขนส่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การเปลี่ยนคืนสินค้า

 • กรุณาถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหา ส่งรูปถ่ายและสำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับจากขนส่งแนบลงไปในกล่อง
  อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นมาที่อีเมล TigerBay (info@spica-siam.com) หรือโทร 02 -721 7373
 • ลูกค้าจะได้รับการรับผิดชอบค่าขนส่ง เมื่อสินค้าได้รับการตรวจสอบจากเราแล้ว ฝ่ายบริการจะติดต่อกลับไป ส่งสินค้ากลับมาโดย EMS และถ้าต้องการขนส่งพิเศษ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • TigerBay ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณีที่กล่าวข้างต้น
 • ตัวเลือกสำหรับการคืนเงิน:
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า (ชื่อเดียวกับใบสั่งซื้อ) *ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงิน
  • โอนเงินภายใน 7-15 วัน หลังจากได้รับยืนยันจำนวนเงินแล้ว
  • การคืนเงินเป็นคูปองเพื่อใช้แทนเงินสดใช้ซื้อสินค้าใน TigerBay จะได้รับภายใน 7 วัน หลังจากได้รับยืนยันจำนวนเงินแล้ว
  • คืนเงินเข้าบัตรเครดิตให้กับลูกค้าภายใน 15 วัน หลังจากได้รับยืนยันจำนวนเงินแล้ว

ส่งสินค้ากลับมาที่

TigerBay
บริษัท สไปคา จำกัด
243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250